B-Puntenberekening

Bij het beoordelen van een combinatie bij behendigheid spelen vele factoren mee. Ook heeft niet iedereen dezelfde belangen. Wij hebben getracht een goede beoordeling te maken waarbij gekeken wordt naar alle facetten van deze mooie sport. Dit betekent dat een foutloze combinatie niet per definitie boven een snelle combinatie met een enkele fout/weigering eindigt.

Wij beseffen heel goed dat mogelijk niet iedereen zich kan vinden in deze berekening. Wij zijn echter wel van mening dat dit een eerlijke berekening is waarbij alle variabelen correct worden meegenomen.

Vast parcours en Jumping

Bij een Vast parcours heb je te maken met de volgende variabelen welke het te behalen punten bepalen:

 • Gelopen tijd: een snelle hond krijgt meer punten dan een langzamere hond. De langzamere hond kan langer over het parcours doen waarbij het eenvoudiger is voor de handler om de hond te corrigeren tijdens het lopen.
 • Aantal fouten / weigeringen: een hond met minder fouten/weigeringen krijgt meer punten
 • Tijdfouten: een combinatie die meer tijd dan de SPT nodig heeft krijgt tijdfouten
 • Diskwalificatie: een combinatie met een diskwalificatie krijgt 0 punten.
 • Aanwezigheid: een combinatie die afwezig is krijgt 0 punten.

Berekening

 1. Als de combinatie een Disk heeft of afwezig is worden er 0 punten toegekend. Overige combinaties krijgen 100 punten.
 2. Bij de startpunten wordt het verschil van de SPT en gelopen tijd opgeteld.
 3. Een combinatie zonder (tijd)fouten of weigeringen krijgt 25 punten bonus. Combinaties met fouten of weigeringen krijgen 5 punten aftrek voor iedere fout of weigering.

Voorbeeld

Bij dit voorbeeld gaan we uit van een Vast parcours met:

 • SPT = 71 sec
 • MPT = 107 sec
LicentieTijdFoutenWeigeringenDiskPunten
A58 sec000138
B60 sec22091
C91 sec01075
D91 sec00080
E   10

Licentie A:

 1. Geen disk, dus 100 punten
 2. SPT was 71 sec, hij heeft 58 sec gelopen. Dus 71-58 = +13 punten
 3. Deze combinatie was foutloos, dus +25 punten.

Totaal aantal punten voor Licentie A: 100+13+25 = 138

Licentie B:

 1. Geen disk, dus 100 punten
 2. SPT was 71 sec, hij heeft 60 sec gelopen. Dus 71-60 = +11 punten.
 3. Deze combinatie maakte 4 fouten/weigeringen, dus 4x-5 = -20 punten.

Totaal aantal punten voor Licentie B: 100+11-20 = 91

Licentie C:

 1. Geen disk, dus 100 punten
 2. SPT was 71 sec, hij heeft 91 sec gelopen. Dus 71-91= -20 punten.
 3. Deze combinatie maakte 1 weigering, dus -5 punten.

Totaal aantal punten voor Licentie C: 100-20-5 = 75

Licentie D:

 1. Een Disk gelopen, dus 0 punten.

Totaal aantal punten voor Licentie D: 0

Bij gelijk aantal competitiepunten eindigt de snelste hond boven de langzaamste hond.

Gambling

Bij een Gambling heb je te maken met de volgende variabelen welke het te behalen punten bepalen:

 • Behaalde score in de gambling: een combinatie met een hogere score moet hoger eindigen als een combinatie met een lagere score
 • Diskwalificatie: een combinatie met een diskwalificatie krijgt 0 punten.
 • Aanwezigheid: een combinatie die afwezig is krijgt 0 punten.

Berekening

 1. Als de combinatie een Disk heeft of afwezig is worden er 0 punten toegekend.
 2. De behaalde score wordt gedeeld door 3,5. Voor deze verdeelsleutel is gekozen zodat het aantal te behalen (competitie)punten beter in verhouding staat met het aantal te behalen punten op het Vast parcours en Jumping.
LicentieScorePunten
A320320/3,5 = 91
B310310/3,5 = 89
C250250/3,5 = 71
D220220/3,5 = 63
E1010/3,5 = 3
FDisk0

Bij gelijk aantal competitiepunten eindigt de snelste hond boven de langzaamste hond.

Snooker

Bij een Snooker heb je te maken met de volgende variabelen welke het te behalen punten bepalen:

 • Behaalde score in de snooker: een combinatie met een hogere score moet hoger eindigen als een combinatie met een lagere score
 • Diskwalificatie: een combinatie met een diskwalificatie krijgt 0 punten.
 • Aanwezigheid: een combinatie die afwezig is krijgt 0 punten.

Berekening

 1. Als de combinatie een Disk heeft of afwezig is worden er 0 punten toegekend.
 2. De behaalde score wordt gedeeld door 0,51 omdat er maximaal 51 punten te behalen zijn bij een snooker.
LicentieScorePunten
A4343/0,51 = 84
B2525/0,51 = 49
FDisk0

Bij gelijk aantal competitiepunten eindigt de snelste hond boven de langzaamste hond.