H-Reglementen

Geldig vanaf 1-1-2024

Introductie

Hoopers is een sport die in de basis is ontwikkeld om de honden die de belastende sport agility niet meer aankonden toch een uitlaatklep te geven door een sport op te zetten waarbij de hond wel de uitdaging kreeg, maar de fysieke belasting op het lijf beperkt werd. Al snel bleek echter dat Hoopers een op zichzelf staande sport werd en het enthousiast bij de mensen werd ontvangen. Niet alleen honden waarbij de agility te zwaar bleek, maar ook de huidige agility honden die op dit moment nog actief binnen de agility presteren en hun handlers ondervinden veel plezier, uitdaging en sportiviteit bij deze tak van sport. Bij Hoopers is het de doelstelling dat de hond zo veel mogelijk op afstand over een parcours wordt gestuurd, waarbij de handler op een vooraf aangewezen plaats blijft.

Omdat Hoopers een jonge sport is die nog volledig in ontwikkeling is, worden door nieuw verkregen inzichten tijdens het beoefenen van de sport de reglementen en het aanbod in deze sport nog regelmatig veranderd en vervangen. Er wordt hierbij met name gekeken naar de veiligheid binnen de sport, de belasting van de honden en andere problemen waar men op dit moment nog tegenaan loopt.

Omdat Hoopers nog volop in ontwikkeling is, spreken we in dit reglement over richtlijnen. Deze richtlijnen kunnen tijdens het lopende seizoen veranderen indien de situatie zich voordoet dat er wijzigingen plaats moeten vinden.

In dit document vindt u een beschrijving van de indeling van groepen, indeling van klassen, richtlijnen voor parcoursen en afstanden, uitleg m.b.t. parcours vormen en puntentelling, promotie en competitie. Tevens staat er toegelicht hoe u kunt inschrijven voor wedstrijden en welke gedragsregels en voorwaarden er gelden.

Hoofdstuk 1 Groepen en klassen

1.1 Groepsindeling

Om de wedstrijden zo eerlijk mogelijk te houden, worden de honden onderverdeeld in 2 groepen. De indeling van de honden gebeurt op de schofthoogte van de hond.

Groep 1

Groep 1 bestaat uit de middelgrote en grote honden met een schofthoogte hoger dan 40.01 cm.

Groep 2

Groep 2 bestaat uit de kleinere honden met een schofthoogte kleiner dan of gelijk aan 40.00 cm.


1.2 Klasse-indeling

Debutanten-klasse

Als beginnende combinatie mag er in de debutantenklasse deelgenomen worden. Deze klasse is voor beginnende combinaties om kennis te maken met de Hoopers wedstrijden. Bij de Debutanten klasse is de maximale afstand tot aan het handlersgebied nog niet zo ver. Zodat beginnende combinaties aan de wedstrijd setting kunnen wennen.

Open klasse

De Open klasse is de opvolgende klasse binnen de Hoopers. Deze klasse is toegankelijk voor combinaties die vanuit de Debutanten klasse zijn gepromoveerd of die reeds in andere competities in een gelijkwaardige klassen uitkomen. In de Open klasse is de maximale afstand tot het handlersgebied groter. Daarnaast komen er meer technische aspecten in de parcoursen.

Onze keurmeesters streven ernaar om veilige en overzichtelijke parcoursen neer te zetten. Waarin voldoende ruimte is voor de hond om op de handler te reageren en zo het parcours af te kunnen leggen.

Hoofdstuk 2. Toestellen

2.1. Soorten toestellen

Bij Hoopers maken we gebruik van de volgende toestellen:

Gates

Een soort hekjes gemaakt van ijzer, kunststof of aluminium waar de hond achter- of in hogere klassen voorlangs rent. De gates zijn voorzien van een afzet gaas of volledig gesloten net en zijn kunne gebruikt worden in alle kleuren.

Hoops

Hoepelvormige toestel voorzien van een boog waar de hond onderdoor loopt. Voetsteunen zijn gemaakt van aluminium of ijzer. De boog is gemaakt van pvc of tyleen en zijn toegestaan in alle kleuren. De doorgang van een hoop bedraagt minimaal 86-90 cm. Breedte van de hoop bedraagt niet meer dan 90 cm inclusief voet. De hoops zijn bodemloos. Dat wil zeggen dat de hond zonder belemmering van een onderlat onder de hoops door kan rennen.

Tonnen

Gemaakt van zacht of hard materiaal waar de hond omheen loopt. Bij gebruik van zachte tonnen worden deze verzwaard (bijvoorbeeld met zandtassen). De tonnen worden verankerd met haringen en/of pinnen.

Tunnels

Tunnels zijn van stevig materiaal. De lengte bedraagt 1 tot 3 meter en de meest gebruikte doorsnede is 60 cm. Tunnels met een doorsnede van 80 cm zijn ook toegestaan. De tunnels moeten worden verankerd met verzwaringszakken.

2.2. Afstanden en aantal toestellen

Hieronder volgt een tabel met richtlijnen voor de afstanden en het aantal toestellen binnen de parcoursen.

KlasseAfstand tot handlersgebiedTussenafstand toestellenAantal toestellen
Debutanten1 – 6,5 m4 – 5,5 m10 – 18
Open1 – 15 m5 – 8 m12 – 20 m

Omdat velden en daarmee ook de wedstrijdring niet altijd even groot zijn, spreken wij van richtlijnen met betrekking tot de afstanden, en aantal te nemen toestellen. Parcoursen worden door de keurmeesters vooraf ontworpen, toch blijkt in de praktijk dat parcoursen niet altijd zoals op de tekening passen binnen de ring. Als dit het geval is op een wedstrijd, dan passen de keurmeesters het te lopen parcours aan naar inzicht om de lijnen veilig voor de honden te houden. Dit kan betekenen dat er bijvoorbeeld een extra toestel wordt toegevoegd, dan wel weggehaald of vervangen voor een ander type toestel. Of dat er een meter extra tussen toestellen wordt toegevoegd, dan wel weggehaald.

Wanneer blijkt dat het parcours na het verkennen en tijdens het lopen van het parcours onveilig staat naar inzicht van de keurmeesters dan mogen zij het parcours nog aanpassen tot de 4e start. De daarvoor gelopen combinaties krijgen in dat geval een mogelijkheid tot herstart.

Hoofdstuk 3. Parcours

Voor aanvang van elke wedstrijd brengt de keurmeester de deelnemers op de hoogte van de standaard parcourstijd (SPT) en de maximale parcourstijd (MPT) middels een briefing. De handlers krijgen hierna de mogelijkheid om in groepen eerst het parcours zonder de hond te verkennen. Na het verkennen begint de wedstrijd.  De startvolgorde is  vooraf  bepaald en wordt voordat de wedstrijd start bekend gemaakt bij de deelnemers. De handler is zelf verantwoordelijk voor het op tijd verschijnen aan de start.

De deelnemer betreedt de ring met de hond aangelijnd en gaat naar de startpositie. In de startpositie mag de hond afgelijnd worden. De hond mag ook vooraf afgelijnd worden. Er mogen alleen géén toestellen worden genomen vóór het starten van het parcours aan. De hond loopt het parcours zonder halsband, riem, tuigje etc. De lijn mag in een (jas)zak, op de grond in het vak of bij de ringin- of uitgang gelegd worden of aan een vrijwilliger gegeven worden voor de run. De lijn mag geen aangeknoopte speeltjes bevatten en mag niet in de looplijn van de hond gelegd worden. Voer en speeltjes zijn in de ring niet toegestaan, ook niet in een afgesloten zak. Voertasjes/buidels zijn niet toegestaan in de ring.  De hond mag pas starten na een startsein van de keurmeester. De deelnemer dient een goed zichtbaar startnummer te dragen.

In de Open klasse moet er vanuit het handlersgebied gestart worden door de handler. De hond mag vanuit deze positie gestuurd worden of op een positie voor of elders in het parcours geplaatst worden voor de start. Wanneer de hond nog vóór het nemen van de start zijn positie breekt, mag de handler het handlersgebied verlaten om de hond terug te zetten in de gewenste positie. Dit mag maximaal 3x. Wanneer de hond in de Open klasse de start neemt terwijl de handler nog niet in het handlersgebied is volgt een Diskwalificatie.

Bij de Debutanten klasse mag de handler tot een vooraf aangegeven toestel door de keurmeester meelopen met de hond voordat de handler in het handlersvak moet blijven. Ook hier geldt dat de handler maximaal 3x terug mag lopen om de hond terug in de positie te zetten wanneer de hond zijn positie verbreekt, maar nog niet gestart is. Bij Debutanten volgt echter geen diskwalificatie wanneer de hond de start neemt nog voordat de handler in het handlersgebied is mits de handler voor het vooraf aangegeven toestel in het handlersgebied bevindt.

3.1. Vast parcours

Het vast parcours is een parcours waarbij alle voorkomende toestellen (hoops, gates, tunnels, tonnen) gebruikt kunnen worden. Het vast parcours heeft een vaste volgorde welke op nummering genomen dient te worden.

3.2. Numbered Hoopers

Een Numbered Hoops is een parcours dat bestaat uit enkel Hoops welke op volgorde van nummers gelopen moet worden.

Zowel het Vast Parcours als de Numbered Hoops worden gehandeld uit een handlersvak. Voor alle Debutanten geldt dat zij mogen handelen vanuit het 5×5 vak. In de Open Klasse mogen de honden uit groep 2 (kleine honden) gehandeld worden uit het 5×5 vak. Voor de honden uit groep 1 (grote honden) geldt dat zij vanuit het 3×3 vak gehandeld worden. Zij mogen kiezen om in het 5×5 vak te gaan handelen maar dit kost 10 punten. Wanneer een handler buiten het 5×5 vak komt, al is het met een teen, dan volgt een diskwalificatie.

3.3. Spel

Het Spel is een gevarieerd parcours waarbij er een handlerslijn is waar de handler achter moet blijven. Naast de lijn is er een vak beschikbaar welke extra bonuspunten oplevert wanneer er vanuit het vak gehandeld wordt.

3.4. Parcours tijden

De Standaard Parcours Tijd (SPT) wordt berekend door de lengte van het parcours te delen door de gekozen snelheid in meters per seconde. Er wordt 1.5 m/s aangehouden voor de SPT.

Naast de SPT is er een Maximale Parcours Tijd (MPT). Deze MPT is er om ervoor te zorgen dat mensen niet te lang gaan trainen in de ring op een wedstrijddag. De MPT is 1.5 x de SPT.

De tijd wordt gestart zodra de hond door de tijdwaarneming/start gaat en daarmee de tijd start. Zodra de hond door de eind tijdwaarneming/finish gaat wordt de tijd gestopt. Wanneer de hond de start voorbij loopt en doorgaat naar toestel 2 zonder de tijd te starten, volgt een diskwalificatie.

Hoofdstuk 4. Puntentelling

Een combinatie start ieder Vast Parcours en Numbered Hoops met 50 punten. Er worden punten afgetrokken voor Fouten/Weigeringen, Parcoursfouten, het 3×3 vak verlaten Open klasse groep 1 en Diskwalificatie.

Numbered hoopersPunten aftrek
Toestelfouten / weigeringen-5
Handlen vanuit 5×5 vak Open Klasse Groep 1-10
Parcoursfouten-20
Diskwalificatie -50
Tijdfouten-1 punt per seconde buiten SPT

Indien meerdere combinaties een gelijk aantal punten heeft dan gaat de snelste tijd voor.

4.1. Toestelfouten

Een toestelfout levert 5 strafpunten op.

Toestelfouten mogen zoveel gemaakt worden als dat een combinatie punten heeft. Fouten kunnen niet hersteld worden. Een voorbeeld van een toestelfout  is het omgooien van een toestel.

4.2. Weigering

Een weigering levert 5 strafpunten op.

Weigeringen mogen zoveel gemaakt worden als dat een combinatie punten heeft. Een weigering kan hersteld worden. Als een weigering niet hersteld wordt dan krijgt de handler een parcoursfout. Enkele voorbeelden van weigeringen:

 • als de hond gedeeltelijk of in het geheel een toestel voorbij loopt
 • als de hond een poot of neus in de tunnel steekt en terugtrekt
 • als de hond meer dan 3 seconden stilvalt
 • als de hond niet meer bezig is met het parcours

Fouten of weigeringen worden niet apart benoemd aan de schrijver.

4.3. Tijdfouten

Een tijdfout is iedere seconde die de handler met zijn hond buiten de SPT loopt. Iedere seconde buiten de SPT kost 1 punt. Wanneer de MPT wordt overschreden volgt een diskwalificatie.

4.4. Parcoursfouten

Een parcoursfouten levert 20 strafpunten op.

Een parcoursfout wordt gegeven indien een hond een toestel overslaat en daarna direct het volgende toestel neemt zoals de nummering van het parcours dit aangeeft.

Voorbeeld parcoursfout:

 • de hond loopt de lijn 1 t/m 7 netjes maar mist ton 8 en pakt het parcours direct weer op bij toestel 9

4.5. Verlaten van 3×3 vak

In de Open Klasse groep 1 (grote honden) dient er te worden gehandeld vanuit het 3×3 vak. Wanneer een handler besluit om het 3×3 vak te verlaten om vanuit het 5×5 vak te handelen, dan kost dit 10 punten.

4.6. Diskwalificatie

Een diskwalificatie levert 50 strafpunten op. Enkele voorbeelden van diskwalificaties:

 • het overschrijden van MPT
 • het verlaten van het handlersvak en/of overschrijden van de handlerslijn
 • het aantal punten is op, meer als 50 strafpunten
 • als de hond buiten de ring is tijdens/na het starten van het parcours
 • indien men in de ring loopt met een speeltje en/of voer
 • indien deelnemer de hond laat starten voor het startsein van de keurmeester
 • als de hond tijdens de run zijn halsband/tuigje etc. omheeft
 • als de hond zijn behoefte doet in de ring
 • het overslaan van meerdere toestellen. De hond loopt bijvoorbeeld de lijn 1 t/m 5 netjes maar mist toestel 6 en 7 en pakt toch het parcours op bij 8 dan volgt een diskwalificatie in verband met het verkeerd volgen van het parcours
 • bij door de keurmeester constatering van hard handling naar de hond. Of ander onsportief gedrag.
 • als (bij hogere klassen) de hond zijn kop voorbij aan de verkeerde zijde van een ton of gate heeft gestoken. (Het volgen van een verkeerd parcours)

Het keuren van de wedstrijd gebeurt veelvuldig met meerdere keurmeesters. Het kan zijn dat één van de keurmeesters een fout niet registreert terwijl de andere deze wel ziet. In gevallen waarin meerdere keurmeesters tegelijk het parcours keuren, is er één hoofdkeurmeester die de uiteindelijke uitslag naar de schrijverstafel communiceert. Mocht er door de andere keurmeester een niet doorgegeven fout zijn geconstateerd dan dient deze keurmeester dit te communiceren naar de hoofdkeurmeester. Na overleg besluit de hoofdkeurmeester of de fout wel of niet gegeven wordt. Een eventuele aanpassing van de uitslag dient vóór de volgende start aangegeven te worden bij de schrijverstafel. Er wordt niet ingegaan op op- en aanmerkingen vanaf deelnemers of publiek om een uitslag aan te passen. Het spel kan bestaan uit een eigen vorm van puntentelling (enkele voorbeelden: alleen een openingsfase waarbij men zoveel mogelijk punten moet verzamelen of extra dan wel hogere punten te verkrijgen uit een extra bonus, of een puntentelling die stopt zodra er onderweg een fout gemaakt wordt.)

Het keuren van de wedstrijd gebeurt door een keurmeester van Dogsports. Deze keurmeester wordt ondersteund door een aantal hulpkeurders. Deze hulpen worden vanuit de organiserende vereniging aangeleverd en helpen de keurmeester bij het keuren. Zij geven o.a. aan of een combinatie een vak/lijn heeft overschreden of wanneer zij zien dat een toestel geweigerd is, wat de keurmeester ontgaan is. Uiteindelijk communiceert de keurmeester de geldende uitslag naar de schrijverstafel. Een eventuele aanpassing van uitslagen kan alleen door de op dat moment keurende keurmeester. Er wordt niet ingegaan op op- en aanmerkingen van deelnemers of publiek om een uitslag aan te passen.

4.7. Puntentelling bij Spel

 • Het spel start 25 punten.
 • Een fout of weigering kost 1 punt
 • Een parcoursfout kost 3 punten
 • Een vakbonus levert 5 punten op
 • Een diskwalificatie is geen tellende uitslag.

Hoofdstuk 5. Termen Hoopers

HandlersvakEen handlersvak is een gemarkeerd gedeelte wat ook onderdeel uit maakt van het parcours. Het handlersvak wordt gemarkeerd met vastgezet lint of een spuitbus op de grond. De handler dient binnen het vak te blijven. Er is een 5x5m van en een 3x3m vak.
HandlerslijnEen handlerslijn is de lijn die aangegeven is door de scheidsrechter tot waar de handler mag meelopen met zijn hond. De lijn is aangeduid op grond.
Looplijn van de hondHet pad wat de hond logischerwijs zou nemen in het parcours.
BriefingVooraf aan het lopen van het parcours komen de deelnemers van de klasse zonder hond naar de ring voor een uitleg van de keurmeester tijdens de briefing. Hier worden belangrijke zaken voor het parcours medegedeeld en kunnen er vragen gesteld worden aan de keurmeester. Daarna wordt het parcours verkend. Bij het verkennen mogen maximaal 4 deelnemers in het vak. Deze worden tijdens het verkennen afgewisseld totdat iedereen in de klasse in het vak verkend heeft.
HoopsHoepelvormige toestel voorzien van een boog waar de hond onderdoor loopt. Voetsteunen zijn  gemaakt van aluminium of ijzer. De Boog is gemaakt van pvc of tyleen en zijn toegestaan in alle kleuren. De doorgang van een hoop bedraagt minimaal 86-90 cm. Breedte van de hoop bedraagt niet meer dan 90 cm inclusief voet. De hoops zijn bodemloos. Dat wil zeggen dat de hond zonder belemmering van een onderlat onder de Hoops door kan rennen.
TonnenGemaakt van zacht of hard materiaal waar de hond omheen loopt. Bij gebruik van zachte tonnen dienen deze verzwaard te worden (bijv. met zandtassen). Deze mogen niet verankerd worden met haringen en of pinnen.
TunnelsTunnels moeten van stevig materiaal zijn. De lengte bedraagt 1 tot 3 meter en de meest gebruikte doorsnede is 60 cm. De tunnels moeten worden verankerd met verzwaringszakken.
GatesGates zijn een soort hekjes gemaakt van ijzer, kunststof of aluminium waar de hond achter- of in hogere klassen voorlangs rent. De gates zijn voorzien van een afzet gaas of volledig gesloten net en zijn toegestaan in alle kleuren.
NummeringBordjes van kunststof of aluminium met cijfers 1 t/m 22. De plaatsing van de bordjes is zo dicht mogelijk bij de toestellen. Duidelijk zichtbaar voor de handlers zodat ze ook vanuit het vak en of lijn te zien zijn. Een uitzondering hierop is bij de plaatsing van de nummers bij de tonnen. Deze worden na het verkennen van het parcours en vóór het starten van de runs weggehaald in verband met de veiligheid voor de honden.

Hoofdstuk 5. Promotie

Tijdens de wedstrijden zijn er promotiepunten te verdienen. Promotiepunten worden toegekend bij het Vast Parcours en Numbered Hoops. Om een promotiepunt te verdienen voor een van deze parcoursen dient het parcours foutloos en binnen de gestelde Standaard Parcours Tijd afgelegd te zijn, waardoor er een uitslag ontstaat met het maximum te behalen 50 punten. Op het Spel zijn géén promotiepunten te verdienen.

Met deze promotiepunten kunt u doorstromen naar een volgende klasse. U kunt vanaf de minimale te behalen promotiepunten vrijwillig en ook tijdens het lopende seizoen promoveren naar de volgende/hogere klasse. Maar u kunt ook in uw huidige klasse verblijven totdat u het maximum aantal promotiepunten behaald heeft, om nog even wat meer ervaring op te doen. Nadat u het maximum aantal van de promotiepunten behaald heeft, promoveert u aan het einde van het lopende seizoen automatisch naar de volgende klasse.

Voor promovering vanuit de Debutanten naar de Openklasse is geen minimale promotiepunten eis. U kunt naar eigen inzicht promoveren naar de Open klasse. Na het behalen van het maximum aantal promotiepunten promoveert u aan het einde van het lopende seizoen automatisch naar de Open klasse. Voor de Debutanten is het maximum aantal promotiepunten 8, waarvan minimaal 3 op het Vast Parcours behaald moeten zijn. De overige 5 promotiepunten mogen bij zowel Vast Parcours als Numbered Hoops behaald zijn.

Behaalde promotiepunten blijven voor onbeperkte tijd staan. Voor degradatie van een hogere naar een lagere klasse kunt u een verzoek indienen. Dit mag eenmalig per klasse. Voor het instappen in deze competitie vanuit een andere Hoopers competitie (NHN, DJFD, Raad van Beheer) dient de klasse te worden aangevraagd die het beste bij de in de huidige gelopen competitieklasse past.

Hoofdstuk 6. Competitie

Voor de Debutanten en Open klasse is er een jaarlijkse competitie.

Van alle gelopen competitiewedstrijden tellen de beste 4 resultaten van het Vast Parcours , de beste 4 resultaten van Numbered Hoops en de 4 beste resultaten van het spelonderdeel mee voor de jaarlijkse competitie. Winnaar in een klasse is degene die in totaal over al deze resultaten het minste aantal strafpunten, tijdfouten en parcoursfouten heeft. Bij een gelijk puntenaantal wint degene met de snelste tijden.

Hoofdstuk 7. Deelname, inschrijving en voorwaarden

Aan de Hoopers wedstrijden kan worden deelgenomen door honden met en zonder stamboom die op de dag van de wedstrijd tenminste 15 maanden oud zijn en een licentie hebben.

Inschrijven kan tot uiterlijk de sluitingsdatum voor inschrijving. Per ring kunnen er maximaal 50 deelnemers per dag deelnemen. Elke combinatie doet mee aan 3 onderdelen (Vast Parcours, Numbered Hoopers en Spel)

Inschrijving geschiedt door overmaking van het inschrijfgeld. Op de uitnodiging staat vermeld wat hierbij als omschrijving moet worden meegegeven.

Onvolledige, onjuiste of onduidelijke inschrijvingen worden niet geaccepteerd.

Hoofdstuk 8. Gedragsregels voor de deelnemers

In het algemeen wordt van de deelnemers verwacht dat zij zich sportief en beheerst gedragen in en om het wedstrijdterrein.

Een deelnemer die zijn hond een harde afstraffing geeft of ruw behandelt in de ring of op of rond het gehele wedstrijdterrein wordt uitgesloten van verdere deelname op die dag. Dit ter beoordeling van de organisatie en/of officials.

Een deelnemer die zijn hond zo treitert dat deze agressief wordt en in de fout gaat wordt uitgesloten van verdere deelname op die dag. Dit ter beoordeling van de organisatie en/of officials.

Een deelnemer die tijdens het afleggen van het parcours onfatsoenlijk taal gebruikt wordt gediskwalificeerd voor dat onderdeel.

Een deelnemer die langs de ring door middel van krachttermen een loper in de ring aanroept in positieve of negatieve zin dan wel aanwijzingen geeft wordt uitgesloten van verdere deelname die dag.

Een deelnemer die zich op een of andere wijze misdraagt dat ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie en/of officials wordt van verdere deelname die dag uitgesloten. Dit wordt besloten door het organisatieteam van Dogsports.nl.

Het is voor iedere deelnemer verboden om een scheidsrechterlijke beslissing aan te vechten of in discussie te gaan met de scheidsrechter. Uitsluiting van verdere deelname die dag is het gevolg.

Indien één of meerdere punten genoemd hierboven van toepassing zijn dan zal de keurmeester en/of de wedstrijdorganisatie dit melden aan het organisatieteam van Dogsports.nl, zodat eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.

Hoofdstuk 9. Algemene Voorwaarden

Door inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

 • De ingeschreven hond heeft het laatst verlopen tijdvak van 6 maanden niet verkeerd in omstandigheden, waardoor er gevaar bestaat voor besmetting van welke ziekte van besmettelijke aard dan ook en de deelnemer zal niet deelnemen aan de wedstrijd indien de aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd alsnog mochten voordoen.
 • De deelnemer kan de organisatie of de officials niet aansprakelijk stellen voor opgelopen schade en of en voor schade en of letsel toegebracht aan derden door de inschrijver of zijn of haar hond.
 • De deelnemer is op de hoogte van de reglementen.
 • De deelnemer heeft de gedragsregels ten aanzien van het gebruik van de startlicentie gelezen en zal zich hieraan houden. Er wordt geen restitutie van het inschrijfgeld verleend wanneer men na de sluitingsdatum afziet van de deelname aan de wedstrijd.