D-Reglementen

Begrippen

BegripOmschrijving
Handler: Begeleider van de hond 
Afleidingsgeur: Een andere geur dan de bron
Geurbox: Boxen zonder markeringen, allemaal precies dezelfde ondoorzichtige buitenkant.  
Geurbron:  Hetgeen waar de hond op getraind is om te detecteren.
Geurwand:wand van bijvoorbeeld hout of steen met daarin gaten om de geurbron te verstoppen
Pure geur:De geur in vaste vorm
Beluchte geur:Bron wat ruikt naar de geur waar de hond op ingeprent is. Bijvoorbeeld watjes, meubelvilt of stukjes stof.
Melding geven: Hond geeft aan waar de bron ligt. Bijvoorbeeld blaffen, zitten, liggen, etc. Handler bevestigt dit vervolgens naar de keurmeester door het woord “melding” luid en duidelijk te noemen. Sommige honden verwijzen niet duidelijk en voor de keurmeester zal het dan moeilijk te zien zijn. De keurmeester kan dan aan de handler vragen waar de geurbron ligt en de handler wijst het dan aan. 
Heen en weer lopen: Aantal keren dat de hond loopt.
Als de hond bijvoorbeeld bij bak 3 is en even terugloopt naar bak 2 en daarna weer verder loopt wordt dit niet meegerekend. Doet de hond dit echter te vaak dan krijgt hij hier minpunten voor. Dit is ter beoordeling van de keurmeester. 
Tuig: Het tuig van de hond dient een Y-vormig tuig te zijn of K9-tuig
Lijn: De lijn waar de hond aan vast zit dient tussen de 2 en 3m lang te zijn. 

Examens

Er zijn 5 examens te onderscheiden welke toegelicht worden in de volgende paragrafen:

 • De hond mag niet apporteren, of de boxen te veel te verschuiven, boxen dienen op hun plek te blijven staan.
 • Examen 1 Geurbekwaamheid
 • Examen 2 Surveillant
 • Examen 3 Brigadier
 • Examen 4 Inspecteur
 • Examen 5 Commissaris

Algemene richtlijnen

 • Er is telkens één hond in de ruimte, geen andere honden toegestaan tijdens een zoeking.
 • De hoogte van de geurbron wordt aangepast aan de schofthoogte van de hond.
 • De maximale grootte van de geurbron is 5cm x 5cm. 
 • Heeft de hond een handicap of een andere beperking dan dient dit vooraf aangegeven te worden aan de keurmeester.
 • De handler weet niet waar de bron zich bevindt. 
 • De handler geeft duidelijk aan dat de hond de bron gevonden heeft met het woord “Melding”  of de clicker
 • De hond verwijst minimaal 3 seconden naar de geurbron bij het vinden van de geur
 • Loopse teven toegestaan indien aparte ruimte dan mogen ze als laatste starten. Dit moet op voorhand aangegeven worden bij de keurmeester.
 • Minimale leeftijd van de hond om mee te kunnen doen aan examens is 12 maanden.
 • De hond mag niet apporteren, of de boxen te veel te verschuiven, boxen dienen op hun plek te blijven staan.

Toegestane geuren

Voor detectie bij Dogsports.nl zijn vele doelgeuren toegestaan. Bijvoorbeeld:

 • kaneel
 • koffie
 • kong
 • kruit
 • kruidnagel
 • laurier
 • steranijs
 • wapenolie
 • wiet

Neem even contact met ons op als je hond op een andere geur getraind is. Dan kijken we samen of dit is toegestaan. Geuren die zeker niet zijn toegestaan:

 • illegale stoffen (bijv illegale drugs)
 • lijkengeur
 • geuren gevaarlijk voor mens of hond

Dogsports.nl geeft geen examens aan handlers en honden die op een professionele manier met hun hond werken en waarbij afwijkende doelgeuren worden gebruikt.

Examen 1 Geurbekwaamheid

Het examen Geurbekwaamheid is opgezet om aan te tonen dat de hond de aangeleerde geur herkent.

 • Examen 1 bestaat alleen uit een line-up met 6 boxen. Waarvan 1 keer de geur waarop de hond getraind is, 2 lege boxen en 3 boxen met een verleidingsgeur. Dit examen wordt op locatie afgenomen.
 • Titel op het certificaat: Geurbekwaam
 • De line-up moet in 5 verschillende rondes worden afgelegd. Na eenmaal de Line-up te hebben gelopen worden de boxen gewisseld zonder dat de handler of hond hier zicht op hebben.
 • Er moet minimaal 4 keer een correcte verwijzing zijn van de 5 keer dat de line-up gelopen wordt om te slagen voor dit certificaat.
 • De boxen worden in een rechte lijn opgesteld.
 • De boxen worden na iedere zoeking gewisseld waarbij de handler en hond geen zicht hebben op de verwisseling 
 • De hond is aangelijnd.

Examen 2 Surveillant

Dit examen wordt op locatie afgenomen. De afmeting van de locaties variëren, dit om het leuk en interessant te houden voor de hond en handler.

De keurmeester bepaalt de volgorde van de onderdelen van het examen. Er wordt 2 maal een zoeking gedaan op een examen.

Afhankelijk van waar het examen gehouden wordt kan dit een combinatie zijn van de ruimte-en voortuigzoeking.

De keurmeester bepaalt de volgorde van de onderdelen van het examen. 

Voertuigzoeking

 • Bij de voertuigzoeking wordt gebruik gemaakt van een voertuig wat is goedgekeurd door de verantwoordelijke keurmeester.
 • Geen verleidingsgeuren.
 • De geurbron wordt verwisseld na iedere zoeking waarbij de handler en hond geen zicht hebben op de verwisseling.
 • De hond is aangelijnd of mag los de zoeking doen.
 • De tijdslimiet wordt bepaald door de keurmeester en vooraf aangegeven. Afhankelijk van de afmeting van de ruimte.
 • 1 Hond in de ruimte, geen andere honden toegestaan tijdens een zoeking.

Ruimtezoeking 

 • Bij de ruimtezoeking zoekt de hond een ruimte af naar de aangeleerde geur. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een geurwand. Dit kan verschillen, afhankelijk van de locatie.
 • In de ruimte ligt minstens 1 keer de bron verstopt, maximaal 2 geurbronnen waarop de hond getraind is.
 • Geen verleidingsgeuren.
 • De geurbron wordt verwisseld na iedere zoeking waarbij de handler en hond geen zicht hebben op de verwisseling.
 • De keurmeester geeft vooraf aan hoeveel geurbronnen er verstopt zijn.
 • De handler mag meelopen met de hond tijdens de zoeking.
 • De handler mag de hond zo vaak rondsturen als nodig is.
 • Tijdslimiet voor het uitvoeren van de ruimtezoeking wordt vastgesteld op de locatie en vooraf aangegeven door de keurmeester. 

Examen 3 Brigadier

Dit examen wordt op locatie afgenomen. De afmeting van de locaties variëren, dit om het leuk en interessant te houden voor de hond en handler.

De keurmeester bepaalt de volgorde van de onderdelen van het examen. Er wordt 2 maal een zoeking gedaan op een examen.

Afhankelijk van waar het examen gehouden wordt kan dit een combinatie zijn van de ruimte-en voortuigzoeking.

De keurmeester bepaalt de volgorde van de onderdelen van het examen. 

Voertuigzoeking

 • Bij de voertuigzoeking wordt gebruik gemaakt van een voertuig wat is overlegd met de keurmeester, die het examen keurt.
 • Geen verleidingsgeuren.
 • De geurbron wordt verwisseld na iedere zoeking waarbij de handler en hond geen zicht hebben op de verwisseling.
 • Er kunnen meerdere voertuigen moeten worden afgezocht.
 • De hond is aangelijnd of mag los de zoeking doen.
 • De tijdslimiet wordt bepaald door de keurmeester aangegeven. Afhankelijk van de afmeting van de ruimte.

Ruimtezoeking 

 • Bij de ruimtezoeking zoekt de hond een ruimte af naar de aangeleerde geur. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een geurwand of meerdere ruimtes. Dit kan verschillen, afhankelijk van de locatie.
 • In de ruimte ligt minstens 2 of 3 keer de geurbron verstopt.
 • Geen verleidingsgeuren.
 • De geurbron wordt verwisseld na iedere zoeking waarbij de handler en hond geen zicht hebben op de verwisseling.
 • De keurmeester geeft vooraf aan hoeveel geurbronnen er verstopt zijn.
 • De handler mag meelopen met de hond tijdens de zoeking.
 • De handler mag de hond zo vaak rondsturen als nodig is.
 • Tijdslimiet voor het uitvoeren van de ruimtezoeking wordt vastgesteld op de locatie en vooraf aangegeven door de keurmeester. 
 • De hond mag los of aangelijnd zijn. Afhankelijk van de afmetingen van de ruimte.
 • Hoogte van de bronnen is maximaal neushoogte. De hond kan de bron verwijzen door met vier poten op de grond te blijven staan. 

Examen 4 Inspecteur

Dit examen wordt op locatie afgenomen. De afmeting van de locaties variëren, dit om het leuk en interessant te houden voor de hond en handler.

De keurmeester bepaalt de volgorde van de onderdelen van het examen. Er wordt 2 maal een zoeking gedaan op een examendag.

Afhankelijk van waar het examen gehouden wordt kan dit een combinatie zijn van de ruimte-en voortuigzoeking.

De keurmeester bepaalt de volgorde van de onderdelen van het examen. 

Voertuigzoeking

 • Bij de voertuigzoeking wordt gebruik gemaakt van een voertuig wat is overlegd met de keurmeester, die het examen keurt.
 • Geen verleidingsgeuren.
 • De geurbron wordt verwisseld na iedere zoeking waarbij de handler en hond geen zicht hebben op de verwisseling.
 • Er kunnen meerdere voertuigen moeten worden afgezocht.
 • De hond is aangelijnd of mag los de zoeking doen.
 • De tijdslimiet wordt bepaald door de keurmeester en vooraf aangegeven. Afhankelijk van de afmeting van de ruimte.

Ruimtezoeking 

Bij de ruimtezoeking zoekt de hond een ruimte af naar de aangeleerde geur. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een geurwand of meerdere ruimtes. Dit kan verschillen, afhankelijk van de locatie.

 • In de ruimte ligt minstens 2 of 3 keer de geurbron verstopt,
 • Geen verleidingsgeuren.
 • De geurbron wordt verwisseld na iedere zoeking waarbij de handler en hond geen zicht hebben op de verwisseling.
 • De keurmeester geeft vooraf aan hoeveel geurbronnen er verstopt zijn.
 • De handler mag meelopen met de hond tijdens de zoeking.
 • De handler mag de hond zo vaak rondsturen als nodig is.
 • Tijdslimiet voor het uitvoeren van de ruimtezoeking wordt vastgesteld op de locatie en vooraf aangegeven door de keurmeester. 
 • De hond mag los of aangelijnd zijn. Afhankelijk van de ruimte.
 • Hoogte van de bronnen is maximaal neushoogte. De hond kan de bron verwijzen door met vier poten op de grond te blijven staan. 

Examen 5 Commissaris

Dit examen wordt op locatie afgenomen. De afmeting van de locaties variëren, dit om het leuk en interessant te houden voor de hond en handler.

De keurmeester bepaalt de volgorde van de onderdelen van het examen. Er wordt 2 maal een zoeking gedaan op een examendag.

Afhankelijk van waar het examen gehouden wordt kan dit een combinatie zijn van de ruimte- en voertuigzoeking.

De keurmeester bepaalt de volgorde van de onderdelen van het examen. 

Voertuigzoeking

 • Bij de voertuigzoeking wordt gebruik gemaakt van een voertuig wat is overlegd met de keurmeester, die het examen keurt.
 • Geen verleidingsgeuren.
 • De geurbron wordt verwisseld na iedere zoeking waarbij de handler en hond geen zicht hebben op de verwisseling.
 • Er kunnen meerdere voertuigen moeten worden afgezocht.
 • De hond is aangelijnd of mag los de zoeking doen.
 • De tijdslimiet wordt bepaald door de keurmeester en vooraf aangegeven. Afhankelijk van de afmeting van de ruimte.

Ruimtezoeking 

 • Bij de ruimtezoeking zoekt de hond een ruimte af naar de aangeleerde geur. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een geurwand of meerdere ruimtes. Dit kan verschillen, afhankelijk van de locatie.
 • In de ruimte ligt minstens 2 of 3 keer de geurbron verstopt,
 • Geen verleidingsgeuren.
 • De geurbron wordt verwisseld na iedere zoeking waarbij de handler en hond geen zicht hebben op de verwisseling.
 • De keurmeester geeft vooraf aan hoeveel geurbronnen er verstopt zijn.
 • De handler mag meelopen met de hond tijdens de zoeking.
 • De handler mag de hond zo vaak rondsturen als nodig is.
 • Tijdslimiet voor het uitvoeren van de ruimtezoeking wordt vastgesteld op de locatie en vooraf aangegeven door de keurmeester. 
 • De hond mag los of aangelijnd zijn. Afhankelijk van de ruimte.
 • Hoogte van de bronnen is maximaal neushoogte. De hond kan de bron verwijzen door met vier poten op de grond te blijven staan. 

Beoordeling

Nadat de combinatie geslaagd is voor de geurbekwaamheidsproef kan men een niveau hoger en doorgaan voor Surveillant, Brigadier, Inspecteur en Commissaris. Bij het met goed gevolg afleggen van alle certificaten kan men nog verder voor Commissaris 1, 2, 3, 4 en 5.

Geurbekwaam: er wordt 5 maal een line-up gelopen waarvan de hond 4 maal een correcte verwijzing moet geven om te slagen en een certificaat te ontvangen.

Surveillant, Brigadier, Inspecteur worden op 5 punten beoordeeld:

 • Tijd (binnen de gegeven tijdslimiet blijven).
 • Verwijzing van hond
 • Omgang van de handler met de hond.
 • Zoekgedrag hond, bij te veel aanwijzingen puntenaftrek.
 • Zelfstandig werken van de hond.

Er wordt beoordeeld met:

O = Onvoldoende
V = Voldoende
G = Goed
U = Uitmuntend

Voor surveillant, brigadier, inspecteur en commissaris geldt: bij 1 onvoldoende dat men niet geslaagd is. Naarmate men meer certificaten haalt zal er strenger beoordeeld worden op bovengenoemde punten.

Wanneer het examen met een voldoende wordt beoordeeld krijgt men een certificaat van Dogsports.nl met achter op het certificaat de beoordeling. Eenmaal een niveau hoger is het niet meer mogelijk om met dezelfde hond een niveau lager te starten.