C-Reglementen

Canicross is een sport waarbij je een bepaalde afstand rent met de hond waarbij hij of zij jou vooruit trekt. Samen met de hond vorm je een team en leg je samen een parcours af van een aantal kilometers. Dit op een overwegend zachte ondergrond. De hond is daarbij altijd aangelijnd in een speciaal tuig met bungee-lijn. Het is ook mogelijk om met twee honden te lopen.

Om mee te kunnen doen dient men een startlicentie aan te vragen bij Dogsports.nl.

Materiaal

Voor de veiligheid en het welzijn van de hond is het juiste materiaal van groot belang. Het is dan ook niet toegestaan om Canicross te beoefenen met ander materiaal dan hieronder beschreven. Bij wedstrijden kan een deelnemer worden uitgesloten als het gebruikte materiaal niet aan de eisen voldoet.

Voor het beoefenen van Canicross heb je nodig:

 • Een goed passend harnas/tuig voor de hond
 • Een verende lijn, maximaal 2m in uitgerekte toestand
 • Een heupgordel of ander bevestigingsmiddel voor de lijn waarmee handsfree kan worden gelopen
 • Goede hardloopschoenen

Niet toegestaan zijn in alle gevallen:

 • Het dragen van schoenen met punten van ijzer of een ander materiaal waarmee de hond kan worden verwond (spikes)
 • Het gebruik van een halsband, slipkettingen en/of riemen, flex/rollijnen, prikhalsbanden, wurglijnen en andere dwangmiddelen. Alles wat kan leiden tot een verwonding of schrikreactie bij de hond (ook belletjes aan de halsband).

Wedstrijden

Alle soorten en maten honden zijn toegelaten tot Canicross wedstrijden. Stamboom is niet verplicht. De minimale leeftijd van de honden is 12 maanden op de dag van de wedstrijd.  Bij twijfel over de leeftijd van de hond dient, indien gevraagd, een inentingsboekje overhandigd te kunnen worden.

De hond mag niet ziek, verzwakt of drachtig zijn. Teven die net een nest geworpen hebben mogen nog niet deelnemen. Bij twijfel over lichamelijke conditie mag de wedstrijdleiding de hond altijd weigeren. Indien een hond niet geschikt wordt bevonden om aan de wedstrijd deel te nemen, krijgt hij of zij een startverbod.

Een hond mag op dezelfde dag slechts eenmaal een lang of kort parcours afleggen.

Loopse teven moeten bij de inschrijving aangemeld worden zodat ze als laatste kunnen starten. In dit geval wordt het sterk aanbevolen een product te gebruiken om de geur te maskeren.

Tijdens de wedstrijden dienen de deelnemers de honden aangelijnd te houden langs het parcours en bij de start/finish. Daarnaast moet er altijd afstand gehouden worden van andere honden en deelnemers.

Het wedstrijdseizoen loopt van 1 oktober – 1april.

Deelnemers

De deelname geschiedt op eigen risico.
De deelnemer dient het startnummer zichtbaar te dragen op de buik.  

Licenties

Aan leden van Dogsports.nl wordt een wedstrijdlicentie verstrekt die geldig is van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar. Hiermee wordt automatisch deelgenomen aan de Dogsports.nl-competitie.

Inschrijven

Op de website van Dogsports.nl staat wanneer de inschrijving voor een wedstrijd opengaat en er kan ingeschreven worden volgens de instructies.

Categorieën

 • Vrouwen – korte en/of lange afstand
 • Mannen – korte en/of lange afstand
 • Junioren – korte afstand

Afstanden en weersomstandigheden

De afstanden per categorie voor vrouwen en mannen zijn:

 • Korte afstand: 2 tot 3 km
 • Lange afstand: 5 tot 7 km

Een parcours bestaat uit: bos, vlak of heuvelachtig terrein.

Slecht weer kan naast de temperatuur, bepalend zijn voor het inkorten of aflasten van een wedstrijd. De organisator houdt rekening met de weersomstandigheden op de wedstrijddag.

Als door te hoge temperaturen de omstandigheden zodanig zijn dat de gezondheid van de lopers en honden in gevaar komt, kan de wedstrijdleiding besluiten het parcours in te korten of in extreme gevallen de wedstrijd af te lasten. Bij andere extreme weersomstandigheden zoals storm, onweer of vorst/gladheid kan de organisatie besluiten de wedstrijd te onderbreken, in te korten, uit te stellen of af te lasten als de veiligheid van de deelnemers of medewerkers in het gedrang komt.

De deelnemers worden uiterlijk 60 minuten voor de start op de hoogte gesteld van eventuele aanpassingen via de website.

De wedstrijdorganisatie zorgt ervoor dat er waterbakken bij de start/finish staan voor de honden. Indien nodig zal er halverwege het parcours een waterpost zijn voor de honden.

Natuur

Canicross is een ‘natuursport‘ waarbij respect voor de omgeving en het netjes achterlaten van de wedstrijdlocatie van groot belang zijn. Deelnemers moeten altijd rekening houden met andere recreanten, zoals wandelaars, fietsers en/of ruiters, die van dezelfde plek gebruik maken en ervoor zorgen dat deze geen overlast ondervinden.

Ook afval dient niet in de natuur gedeponeerd te worden. Bij de start en finish staan afvalbakken waar men dit in kwijt kan.

Overtredingen van het reglement

Deelnemers die te laat aan de start verschijnen mogen pas starten nadat alle deelnemers van die afstand gestart zijn.
Tijdens de cross dient de hond zonder dwang voor de loper te lopen. De hond mag niet meegetrokken worden door de loper (uitzondering bij het veranderen van richting, bij afleiding van de hond).
Er wordt gestart op volgorde van startnummer. Tijdens de wedstrijden dienen de deelnemers de honden aangelijnd te houden langs het parcours en bij de start/finish.
Bij de start van de cross dienen zowel de hond als zijn baas achter de startlijn te staan. Bij het seintje om te starten mag er gestart worden. De wedstrijd is afgelopen wanneer hond en baas beiden over de eindstreep komen.

De hond dient altijd met respect behandeld te worden en mag in geen geval mishandeld worden (slaan of schoppen van de hond, harde correcties met de riem, verbale agressie, etc). Iedere vorm van hardhandigheid en/of onsportief gedrag naar de hond leidt direct tot een diskwalificatie van de wedstrijd. Dit wordt beoordeelt door de wedstrijdleiding.

Wanneer een deelnemer tijdens de wedstrijd in wil halen, dient de deelnemer dit kenbaar te maken aan de in te halen combinatie. De deelnemer die ingehaald wordt dient aan de kant te gaan en zijn hond kort te houden. Bij mogelijke agressie moet de ingehaalde deelnemer zelfs even stoppen om de inhalende deelnemer niet te hinderen. Ook de inhalende deelnemer moet zijn hond indien nodig kort bij zich houden.

Prijzen en competitie

De organisatie zal bij elke wedstrijd onder haar toezicht een uitslag leveren.
Als alle deelnemers binnen zijn wordt zo snel mogelijk overgegaan tot het uitreiken van de prijzen.
Alle gelopen tijden worden bijgehouden door Dogsports.nl voor de competitie. De competitieprijzen worden op de laatste wedstrijd van het seizoen uitgereikt.

Vragen

Bij vragen of twijfels over bijvoorbeeld materialen en dergelijke, mag er altijd contact opgenomen worden met Dogsports.nl via het contactformulier op de site. Zij kunnen beoordelen of het materiaal aan de eisen voldoen of dat de hond geschikt is voor de sport. Ook andere vragen beantwoorden wij graag.