H-Reglementen tot 31-12-2023

Introductie

Hoopers is een sport die in de basis is ontwikkeld om de honden die de belastende sport behendigheid niet meer aankonden toch een uitlaatklep te geven door een sport op te zetten waarbij de hond wel de uitdaging kreeg, maar de fysieke belasting op het lijf beperkt werd. Al snel bleek echter dat Hoopers een op zichzelf staande sport werd en het enthousiast bij de mensen werd ontvangen. Niet alleen honden waarbij de behendigheid te zwaar bleek, maar ook de huidige behendigheid honden die op dit moment nog actief binnen de behendigheid presteren en hun handlers ondervinden veel plezier, uitdaging en sportiviteit bij deze tak van sport. Bij Hoopers is het de doelstelling dat de hond zoveel mogelijk op afstand over een parcours wordt gestuurd, waarbij de handler op een vooraf aangewezen plaats blijft.

Omdat Hoopers een jonge sport is die nog volledig in ontwikkeling is, worden door nieuw verkregen inzichten tijdens het beoefenen van de sport de reglementen en het aanbod in deze sport nog regelmatig veranderd en vervangen. Er wordt hierbij met name gekeken naar de veiligheid binnen de sport, de belasting op de honden en andere problemen waar men op dit moment nog tegen aan loopt.

Omdat Hoopers nog volop in ontwikkeling is spreken we in dit reglement over richtlijnen. Deze richtlijnen kunnen tijdens het lopende seizoen veranderen indien de situatie zich voordoet dat er wijzigingen plaats moeten vinden.

In dit document vindt u een beschrijving van de indeling van groepen, indeling van klassen, richtlijnen voor parcoursen en afstanden, uitleg m.b.t. parcours vormen en puntentelling, promotie en competitie. Tevens staat er toegelicht hoe u kunt inschrijven voor wedstrijden en welke gedragsregels en voorwaarden er gelden.

Terminologie Hoopers

Hieronder een uitleg van enkele begrippen binnen de sport Hoopers. Ze zijn opgenomen in alfabetische volgorde.

AfstandstartWanneer de start op afstand van het handlersvak staat waardoor er niet samen (hond en handler naast elkaar) gestart kan worden, spreken wij van een afstandstart. De maximale afstanden verschillen per klasse zoals aangegeven in de tabel. Bij de Debutanten klasse is het gebruikelijk dat wanneer de start op afstand (verder dan 3m) van het handlersvak is, dat de handler dan tot aan een vooraf door de keurmeester aangegeven toestel met de hond mee mag lopen en zich daarna in het handlersvak plaatst en vanaf dan in het handlersvak verblijft tijdens de rest van het parcours. Dit wordt kenbaar gemaakt tijdens de briefing.
Brede startWanneer de start zich in de breedte op afstand bevindt, spreken wij van een brede start. Een voorbeeld van een brede start is dat er een (drie)dubbele lijn in het parcours staat en de start zich in de buitenste lijn op afstand van het handlersvak bevindt.
BriefingVooraf aan het lopen van het parcours komen de deelnemers uit de klasse zonder hond naar de ring voor de briefing. In deze briefing worden eventueel belangrijke punten voor het parcours doorgegeven door de keurmeesters. En is er ruimte voor vragen aan de keurmeesters. Na de briefing volgt het verkennen.
Drie dubbele lijnWanneer er 3 lijnen van toestellen naast elkaar in het parcours staan, spreken wij van een drie dubbele lijn.
Dubbele lijnWanneer er in een parcours 2 lijnen van toestellen naast elkaar staan, spreken wij van een dubbele lijn.
GatesGates zijn een soort hekjes gemaakt van ijzer, kunststof of aluminium waar de hond achter- of in hogere klassen voorlangs rent. De gates zijn voorzien van een afzet gaas of volledig gesloten net en zijn toegestaan in alle kleuren.
HandlerslijnDe lijn die aangegeven is door de keurmeester tot waar de handler mag meelopen met zijn hond. Deze lijn is aangeduid op de grond.
HandlersvakEen gemarkeerd gedeelte wat ook onderdeel uit maakt van het parcours. Het handlersvak wordt gemarkeerd met vastgezet lint of een spuitbus op de grond. De handler dient binnen het vak te blijven.
HoopsHoepelvormige toestel voorzien van een boog waar de hond onderdoor loopt. Voetsteunen zijn gemaakt van aluminium of ijzer. De Boog is gemaakt van pvc of tyleen en zijn toegestaan in alle kleuren. De doorgang van een hoop bedraagt minimaal 86-90 cm. Breedte van de hoop bedraagt niet meer dan 90 cm inclusief voet. De hoops zijn bodemloos. Dat wil zeggen dat de hond zonder belemmering van een onderlat onder de Hoops door kan rennen.
Lijn parcoursIndien er een handlerslijn in het parcours ligt, spreken we van een lijn parcours.
Looplijn (van de hond)Het pad welke de hond logischerwijs zal volgen om het parcours te volbrengen.
NummeringBordjes van kunststof of aluminium met cijfers 1 t/m 22. De plaatsing van de bordjes is zo dicht mogelijk bij de toestellen. Duidelijk zichtbaar voor de handlers zodat ze ook vanuit het vak en of lijn te zien zijn. Een uitzondering hierop is bij de plaatsing van de nummers bij de tonnen en gates. Deze worden na het verkennen van het parcours en vóór het starten van de runs weggehaald in verband met de veiligheid voor de honden.
StartpositieDe plek in het parcours waar de hond gepositioneerd wordt om te kunnen starten. De hond wordt in de startpositie gebracht waarna de handler zich naar het handlersvak verplaatst. Vanuit het handlersvak geeft de handler de hond het teken om te mogen starten. Let op de hond mag uitsluitend starten wanneer de keurmeester aan de handler het teken heeft gegeven dat er gestart mag worden.
TonnenGemaakt van zacht of hard materiaal waar de hond omheen loopt. Bij gebruik van zachte tonnen worden deze verzwaard (bijvoorbeeld met zandtassen). Deze worden niet verankerd worden met haringen en of pinnen.
TunnelsTunnels van stevig materiaal zijn. De lengte bedraagt 1 tot 3 meter en de meest gebruikte doorsnede is 60 cm. Tunnels met een doorsnede van 80 cm zijn ook toegestaan. De tunnels worden verankerd met verzwaringszakken.
Vak parcoursIndien er een handlersvak in het parcours ligt, spreken we van een vak parcours.
Van de handler af / wegWanneer de hond het parcours moet volgen dat van de handler af draait. Voorbeeld is wanneer de hond zich aan de linkerkant van de handler bevindt in het parcours en de hond naar links moet afbuigen. De hond gaat dan verder van de handler af.
VerkennenVooraf aan de wedstrijd kunnen de deelnemers het parcours zonder hond verkennen. Verkennen gebeurt per klasse vooraf aan de ronde. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden groepen (1 en 2) samengevoegd of gesplitst met verkennen. Dit wordt op de wedstrijddag kenbaar gemaakt.
VoorlangsLogischerwijs worden gates en tonnen achterlangs genomen. De hond rent om of achter het toestel langs. In de hogere klassen komt het voor dat hier een variatie op gemaakt wordt en dat de hond juist vóór het toestel langs moet. Een voorlangs staat altijd in het parcours aangegeven op tekening met een nummer aan de kant waar de hond langs moet. Daarnaast wordt een voorlangs in de briefing aangegeven.

Hoofdstuk 1 Groepen en klassen

1.1 Groepsindeling

Om de wedstrijden zo eerlijk mogelijk te houden, worden de honden onderverdeeld in 2 groepen. De indeling van de honden gebeurt op de schofthoogte[1] van de hond.

Groep 1: bestaat uit de middelgrote en grote honden met een schofthoogte hoger dan 40.01 cm.

Groep 2: bestaat uit de kleinere honden met een schofthoogte kleiner dan of gelijk aan 40.00 cm.

1.2 Klasse-indeling

Debutanten-klasse

De Debutanten-klasse is voor beginnende combinaties om kennis te maken met de Hoopers wedstrijden. Bij de Debutanten-klasse zijn de afstanden tot aan het handlersgebied nog niet zo ver en zijn de parcoursen redelijk eenvoudig en overzichtelijk. Dit zorgt ervoor dat beginnende combinaties aan de wedstrijd setting kunnen wennen, zonder gelijk in het diepe gegooid te worden.

A-klasse

De A-klasse is de 2e klasse binnen de Hoopers. Deze klasse is toegankelijk voor combinaties die vanuit de Debutanten-klasse zijn gepromoveerd of die reeds in deze klasse uitkomen. In de A-klasse worden de parcoursen wat langer en de gevraagde afstanden zijn wat verder van het handlersgebied. Daarnaast komen er meer technische aspecten in de parcoursen zoals bijvoorbeeld dubbele lijnen en van de handler afbuigen. De afstandstart zal ook vaker voorkomen bij de A-klasse.

B-Klasse

Na de A volgt de B-klasse. Deze klasse is toegankelijk voor combinaties die vanuit de A-klasse zijn gepromoveerd of die al in deze klasse uitkomen. Vanaf de B-klasse worden de gevraagde afstanden vanaf het handlersgebied wederom groter. Omdat in de B-klasse de technieken wat toe gaan nemen, wordt de onderlinge afstand tussen de toestellen ook wat groter, zodat de hond de ruimte krijgt om bepaalde technieken veilig uit te kunnen voeren. Naast dubbele lijnen, grotere afstanden en van de handler afbuigen kunt u in deze klasse ook een zogenaamde ‘voorlangs’ tegenkomen, waarbij de hond voor de gate langs moet i.p.v. achter de gate langs. Ook kunt u vanaf deze klasse een vooraf bepaalde te lopen richting om een ton tegenkomen. Al met al worden de parcoursen technischer.

C-klasse

De C-klasse is de hoogtste klasse. Deze klasse is toegankelijk voor combinaties die vanuit de B-klasse zijn gepromoveerd of die al in deze klasse uitkomen. De C-klasse gaat wederom een stukje verder in moeilijkheidsgraad. Zo kunt u onder andere een brede start op afstand met een dubbele dan wel driedubbele lijn tegenkomen. De handler’s en hond zijn vaardigheden worden middels diverse uitdagingen getest. Ondanks dat per klasse de moeilijkheidsgraad en technische aspecten vergroot worden streven onze keurmeesters er naar om veilige en overzichtelijke parcoursen neer te zetten. Waarin voldoende ruimte is voor de hond om op de handler te reageren en zo het parcours af te kunnen leggen.

Hoofdstuk 2. Toestellen

2.1. Soorten toestellen

Bij Hoopers maken we gebruik van de volgende toestellen:

Gates

Een soort hekjes gemaakt van ijzer, kunststof of aluminium waar de hond achter- of in hogere klassen voorlangs rent. De gates zijn voorzien van een afzet gaas of volledig gesloten net en zijn kunne gebruikt worden in alle kleuren.

Hoops

Hoepelvormige toestel voorzien van een boog waar de hond onderdoor loopt. Voetsteunen zijn gemaakt van aluminium of ijzer. De boog is gemaakt van pvc of tyleen en zijn toegestaan in alle kleuren. De doorgang van een hoop bedraagt minimaal 86-90 cm. Breedte van de hoop bedraagt niet meer dan 90 cm inclusief voet. De hoops zijn bodemloos. Dat wil zeggen dat de hond zonder belemmering van een onderlat onder de hoops door kan rennen.

Tonnen

Gemaakt van zacht of hard materiaal waar de hond omheen loopt. Bij gebruik van zachte tonnen worden deze verzwaard (bijvoorbeeld met zandtassen). De tonnen worden verankerd met haringen en/of pinnen.

Tunnels

Tunnels zijn van stevig materiaal. De lengte bedraagt 1 tot 3 meter en de meest gebruikte doorsnede is 60 cm. Tunnels met een doorsnede van 80 cm zijn ook toegestaan. De tunnels moeten worden verankerd met verzwaringszakken.

2.2. Afstanden en aantal toestellen

Hieronder volgt een tabel met richtlijnen voor de afstanden en het aantal toestellen binnen de parcoursen.

KlasseAfstand tot
handlersgebied
Tussenafstand
toestellen
Aantal
toestellen
Debutanten1 tot 6,5 m4 tot 5,5 m10 tot 15
A1 tot 10 m4,5 tot 7 m12 tot 18
B1 tot 15 m4,5 tot 7 m15 tot 20
C1 tot 20 m4,5 tot 7 m15 tot 22

Omdat velden en daarmee ook de wedstrijdring niet altijd even groot zijn, spreken wij van richtlijnen met betrekking tot de afstanden en aantal te nemen toestellen. Parcoursen worden door de keurmeesters vooraf ontworpen. Toch blijkt in de praktijk dat parcoursen niet altijd zoals op de tekening passen binnen de ring. Als dit het geval is op een wedstrijd, passen de keurmeesters het te lopen parcours aan naar inzicht om de lijnen veilig voor de honden te houden. Dit kan betekenen dat er een extra toestel wordt toegevoegd, dan wel weggehaald of vervangen voor een ander type toestel. Of dat er een meter extra tussen toestellen wordt toegevoegd, dan wel weggehaald.

Wanneer blijkt dat het parcours na het verkennen en tijdens het lopen van het parcours onveilig staat naar inzicht van de keurmeesters dan mogen zij het parcours nog aanpassen tot de 4e start. De daarvoor gelopen combinaties krijgen in dat geval een mogelijkheid tot herstart.

Hoofdstuk 3. Parcours

Voor aanvang van elke wedstrijd brengt de keurmeester de deelnemers op de hoogte van de standaard parcourstijd (SPT) en de maximale parcourstijd (MPT) middels een briefing. De handlers krijgen hierna de mogelijkheid om in groepen eerst het parcours zonder de hond te verkennen. Na het verkennen begint de wedstrijd. De startvolgorde is vooraf bepaald en wordt voordat de wedstrijd start bekend gemaakt bij de deelnemers. De handler is zelf verantwoordelijk voor het op tijd verschijnen aan de start.

De deelnemer betreedt de ring met de hond aangelijnd en gaat naar de startpositie. In de startpositie mag de hond afgelijnd worden. De hond loopt het parcours zonder halsband, riem, tuigje etc. De lijn mag in een (jas)zak, op de grond in het vak of bij de ring in- of uitgang gelegd worden of aan een vrijwilliger gegeven worden voor de run. De lijn mag geen aangeknoopte speeltjes bevatten en mag niet in de looplijn van de hond gelegd worden. Voer en speeltjes zijn in de ring niet toegestaan. De hond mag pas starten na een startsein van de keurmeester. De deelnemer dient een goed zichtbaar startnummer te dragen.

In de bijlage vanaf pagina 12 zijn enkele voorbeelden opgenomen van parcoursen.

3.1. Vast parcours

Het vast parcours is een parcours waarbij alle voorkomende toestellen (hoops, gates, tunnels, tonnen) gebruikt kunnen worden. Het vast parcours heeft een vaste volgorde welke op nummering genomen dient te worden.

3.2. Numbered Hoopers

Een numbered hoopers is een parcours dat bestaat uit enkel hoops welke op volgorde van nummers gelopen moet worden.

Zowel bij het vast parcours als bij numbered hoopers mag er door de keurmeesters gekozen worden om gebruik te maken van het meest gebruikelijke handlersvak welke 3×3 m is, of er mag gekozen worden voor een handlerslijn waar de handler achter dient te blijven. Er is tijdens een wedstrijd maximaal 1 lijnparcours mogelijk.

3.3. Spel

Het spel kan bestaan uit alle combinaties van toestellen. Het spelparcours mag worden gehandled vanuit een vak of vanachter een lijn of een andere door de keurmeester bepaalde optie. De keurmeester mag afwijken van de standaard regels met betrekking tot handlers gebieden, afstanden, fouten/weigeringen, parcoursfouten en puntentelling. Indien dit gebeurt, wordt dit tijdens een briefing aan de deelnemers bekend gemaakt.

3.4. Parcours tijden

De Standaard Parcours Tijd (SPT) wordt vastgesteld aan de hand van het gekozen aantal meters per seconde, rekening houdend met de klasse en het type parcours. De SPT wordt berekend door de lengte van het parcours te delen door de gekozen snelheid in meters per seconde. De SPT voor kleine honden (klassen D2, A2, B2 en C2) is 5 seconden langer dan de SPT voor grotere honden.

Naast de SPT is er een Maximale Parcours Tijd (MPT). Deze MPT is er om er voor te zorgen dat mensen niet te lang gaan trainen in de ring op een wedstrijddag. Omdat Hoopers een sport is voor iedereen wordt met zowel de SPT als de MPT rekening gehouden met langzamere honden. En worden de tijden niet te strak gezet. De MPT is 1,5 keer de SPT.

De tijd wordt gestart zodra de hond door de tijdwaarneming/start gaat en daarmee de tijd start. Zodra de hond door de eind tijdwaarneming/finish gaat wordt de tijd gestopt.

Hoofdstuk 4. Puntentelling

Een combinatie start ieder vast parcours en numbered hoopers met 50 punten. Er worden punten afgetrokken voor fouten/weigeringen, parcoursfouten en diskwalificatie. Deze worden in dit hoofdstuk verder uitgelegd.

Numbered hoopersPunten aftrek
Toestelfouten / weigeringen-5
Parcoursfouten-20
Diskwalificatie -50
Tijdfouten-1 punt per seconde buiten SPT

Indien meerdere combinaties een gelijk aantal punten heeft dan gaat de snelste tijd voor.

4.1. Toestelfouten

Een toestelfout levert 5 strafpunten op.

Toestelfouten mogen zoveel gemaakt worden als dat een combinatie punten heeft. Fouten kunnen niet hersteld worden. Een voorbeeld van een toestelfout  is het omgooien van een toestel.

4.2. Weigering

Een weigering levert 5 strafpunten op.

Weigeringen mogen zoveel gemaakt worden als dat een combinatie punten heeft. Een weigering kan hersteld worden. Als een weigering niet hersteld wordt dan krijgt de handler een parcoursfout. Enkele voorbeelden van weigeringen:

 • als de hond gedeeltelijk of in het geheel een toestel voorbij loopt
 • als de hond een poot of neus in de tunnel steekt en terugtrekt

Fouten of weigeringen worden niet apart benoemd aan de schrijver.

4.3. Tijdfouten

Een tijdfout is iedere seconde die de handler met zijn hond buiten de SPT loopt. Iedere seconde buiten de SPT kost 1 punt. Wanneer de MPT wordt overschreden volgt een diskwalificatie.

4.4. Parcoursfouten

Een parcoursfouten levert 20 strafpunten op.

Een parcoursfout wordt gegeven indien een hond een toestel overslaat en daarna direct het volgende toestel neemt zoals de nummering van het parcours dit aangeeft.

Voorbeeld parcoursfout:

 • de hond loopt de lijn 1 t/m 7 netjes maar mist ton 8 en pakt het parcours direct weer op bij toestel 9

4.5. Diskwalificatie

Een diskwalificatie levert 50 strafpunten op. Enkele voorbeelden van diskwalificaties:

 • het overschrijden van MPT
 • het verlaten van het handlersvak en/of overschrijden van de handlerslijn
 • het aantal punten is op, meer als 50 strafpunten
 • als de hond buiten de ring is tijdens/na het starten van het parcours
 • indien men in de ring loopt met een speeltje en/of voer
 • indien deelnemer de hond laat starten voor het startsein van de keurmeester
 • als de hond tijdens de run zijn halsband/tuigje etc. omheeft
 • als de hond zijn behoefte doet in de ring
 • het overslaan van meerdere toestellen. De hond loopt bijvoorbeeld de lijn 1 t/m 5 netjes maar mist toestel 6 en 7 en pakt toch het parcours op bij 8 dan volgt een diskwalificatie in verband met het verkeerd volgen van het parcours
 • bij door de keurmeester constatering van hard handling naar de hond
 • als (bij hogere klassen) de hond zijn kop voorbij aan de verkeerde zijde van een ton of gate heeft gestoken. (Het volgen van een verkeerd parcours)

Het keuren van de wedstrijd gebeurt veelvuldig met meerdere keurmeesters. Het kan zijn dat één van de keurmeesters een fout niet registreert terwijl de andere deze wel ziet. In gevallen waarin meerdere keurmeesters tegelijk het parcours keuren, is er één hoofdkeurmeester die de uiteindelijke uitslag naar de schrijverstafel communiceert. Mocht er door de andere keurmeester een niet doorgegeven fout zijn geconstateerd dan dient deze keurmeester dit te communiceren naar de hoofdkeurmeester. Na overleg besluit de hoofdkeurmeester of de fout wel of niet gegeven wordt. Een eventuele aanpassing van de uitslag dient vóór de volgende start aangegeven te worden bij de schrijverstafel. Er wordt niet ingegaan op op- en aanmerkingen vanaf deelnemers of publiek om een uitslag aan te passen. Het spel kan bestaan uit een eigen vorm van puntentelling (enkele voorbeelden: alleen een openingsfase waarbij men zoveel mogelijk punten moet verzamelen of extra dan wel hogere punten te verkrijgen uit een extra bonus, of een puntentelling die stopt zodra er onderweg een fout gemaakt wordt.)

Hoofdstuk 5. Promotie

Tijdens de wedstrijden zijn er promotiepunten te verdienen. Promotiepunten worden toegekend bij het vast parcours en numbered hoopers. Om een promotiepunt te verdienen voor een van deze parcoursen dient het parcours foutloos en binnen de gestelde SPT afgelegd te zijn, waardoor er een uitslag ontstaat met het maximum te behalen 50 punten. Op het spel zijn géén promotiepunten te verdienen.

Met deze promotiepunten kunt u doorstromen naar een volgende klasse. U kunt vanaf de minimale te behalen promotiepunten vrijwillig en ook tijdens het lopende seizoen promoveren naar de volgende/hogere klasse. Maar u kunt ook in uw huidige klasse verblijven totdat u het maximum aantal promotiepunten behaald heeft, om nog even wat meer ervaring op te doen. Nadat u het maximum aantal van de promotiepunten behaald heeft, promoveert u aan het einde van het lopende seizoen automatisch naar de volgende klasse.

Voor promovering vanuit de debutanten naar de A-klasse is geen minimale promotiepunten eis. U kunt naar eigen inzicht promoveren naar de A-klasse. Na het behalen van het maximum aantal promotiepunten promoveert u aan het einde van het lopende seizoen automatisch naar de A-klasse. Voor de debutanten is het maximum aantal promotiepunten 8, waarvan minimaal 3 op het vast parcours behaald moeten zijn. De overige 5 promotiepunten mogen bij zowel vast parcours als numbered hoopers behaald zijn.

Voor promovering vanuit de A naar de B-klasse geldt een minimale promotiepunten eis van 5 punten waarvan ten minste 2 op het vast parcours behaald. En een automatische promovering volgt na het behalen van 10 promotiepunten waarvan tenminste 3 op het vast parcours behaald. Aan het einde van het lopende seizoen.

Voor promovering vanuit de B naar de C-klasse geldt een minimale promotiepunten eis van 5 punten waarvan tenminste 2 op het vast parcours behaald. En een automatische promovering volgt na het behalen van 10 promotiepunten waarvan tenminste 3 op het vast parcours behaald. Aan het einde van het lopende seizoen.

Behaalde promotiepunten blijven voor onbeperkte tijd staan. Voor degradatie van een hogere naar een lagere klasse kunt u een verzoek indienen. Dit mag eenmalig per klasse. Er kan niet worden gedegradeerd vanuit de A-klasse naar de debutanten-klasse.

Voor het instappen in deze competitie vanuit een andere Hoopers competitie (NHN, DJFD, Raad van Beheer, FHN) dient de klasse te worden aangevraagd die het beste bij de in de huidige gelopen competitieklasse past.

PromoverenMinimaal aantal
promotiepunten
Maximaal aantal
promotiepunten
Van deb. naar ANvt8 ptn waarvan min 3x vp
Van A- naar B-klasse5 ptn waarvan min. 2x vp10 ptn waarvan min 3x vp
Van B- naar C-klasse5 ptn waarvan min. 2x vp10 ptn waarvan min 3x vp

Hoofdstuk 6. Competitie

Voor de debutanten- A -, B – en C-klasse is er een jaarlijkse competitie.

Van alle gelopen competitiewedstrijden tellen de beste 4 resultaten van het vast parcours , de beste 4 resultaten van numbered hoopers en de 4 beste resultaten van het spelonderdeel mee voor de jaarlijkse competitie. Winnaar in een klasse is degene die in totaal over al deze resultaten het minste aantal strafpunten, tijdfouten en parcoursfouten heeft. Bij een gelijk punten aantal wint degene met de snelste tijden.

Per competitiewedstrijd kunnen punten worden behaald voor de onderdelen vast parcours, numbered hoopers en het spel. Per wedstrijdseizoen worden de 4 hoogst behaalde punten van het vast parcours opgeteld bij de 4 hoogst behaalde punten van het onderdeel numbered hoopers en de 4 hoogst behaalde punten van het onderdeel spel om het totale aantal behaalde punten te bepalen. De omgerekende tijd én de strafpunten voor gemaakte fouten en weigeringen worden van de uitgangspunten afgetrokken.

Hoofdstuk 7. Deelname, inschrijving en voorwaarden

Aan de Hoopers wedstrijden kan worden deelgenomen door honden met en zonder stamboom die op de dag van de wedstrijd tenminste 15 maanden oud zijn en een licentie hebben.

Inschrijven kan tot uiterlijk de sluitingsdatum voor inschrijving. Per ring kunnen er maximaal 50 deelnemers per dag deelnemen. Elke combinatie doet mee aan 3 onderdelen (vast parcours, numbered hoopers en spel)

Inschrijving geschiedt door overmaking van het inschrijfgeld op rekening van de organiserende hondenschool. Hierbij dienen de instructies op het inschrijfformulier gevolgd te worden.

Onvolledige, onjuiste of onduidelijke inschrijvingen worden niet geaccepteerd.

Hoofdstuk 8. Gedragsregels voor de deelnemers

In het algemeen wordt van de deelnemers verwacht dat zij zich sportief en beheerst gedragen in en om het wedstrijdterrein.

Een deelnemer die zijn hond een harde afstraffing geeft of ruw behandelt in de ring of op of rond het gehele wedstrijdterrein wordt uitgesloten van verdere deelname op die dag. Dit ter beoordeling van de organisatie en/of officials.

Een deelnemer die zijn hond zo treitert dat deze agressief wordt en in de fout gaat wordt uitgesloten van verdere deelname op die dag. Dit ter beoordeling van de organisatie en/of officials.

Een deelnemer die tijdens het afleggen van het parcours onfatsoenlijk taal gebruikt wordt gediskwalificeerd voor dat onderdeel.

Een deelnemer die langs de ring door middel van krachttermen een loper in de ring aanroept in positieve of negatieve zin dan wel aanwijzingen geeft wordt uitgesloten van verdere deelname die dag.

Een deelnemer die zich op een of andere wijze misdraagt dat ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie en/of officials wordt van verdere deelname die dag uitgesloten. Dit wordt besloten door het organisatieteam van Dogsports.nl.

Het is voor iedere deelnemer verboden om een scheidsrechterlijke beslissing aan te vechten of in discussie te gaan met de scheidsrechter. Uitsluiting van verdere deelname die dag is het gevolg.

Indien één of meerdere punten genoemd hierboven van toepassing zijn dan zal de keurmeester en/of de wedstrijdorganisatie dit melden aan het organisatieteam van Dogsports.nl, zodat eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.

Hoofdstuk 9. Algemene Voorwaarden

Door inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

 • De ingeschreven hond heeft het laatst verlopen tijdvak van 6 maanden niet verkeerd in omstandigheden, waardoor er gevaar bestaat voor besmetting van welke ziekte van besmettelijke aard dan ook en de deelnemer zal niet deelnemen aan de wedstrijd indien de aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd alsnog mochten voordoen.
 • De deelnemer kan de organisatie of de officials niet aansprakelijk stellen voor opgelopen schade en of en voor schade en of letsel toegebracht aan derden door de inschrijver of zijn of haar hond.
 • De deelnemer is op de hoogte van de reglementen.
 • De deelnemer heeft de gedragsregels ten aanzien van het gebruik van de startlicentie gelezen en zal zich hieraan houden. Er wordt geen restitutie van het inschrijfgeld verleend wanneer men na de sluitingsdatum afziet van de deelname aan de wedstrijd.

Bijlage: Voorbeeldparcoursen


[1] Honden die bij een andere discipline (bijvoorbeeld agility) al een keer gemeten zijn (en waarvan de handler dit aan kan tonen) hoeven niet opnieuw gemeten te worden. Het resultaat van de meting dient dan wel te worden bijgevoegd bij het aanvragen van de licentie.