Telegram

Telegram wordt gebruikt om voor en tijdens wedstrijddagen de laatste nieuwtjes, parcoursen en uitslagen te delen.

  • Installeer Telegram op telefoon, tablet of pc. Dit kan door een van deze links te gebruiken:
    • Voor de PC: klik hier 
    • Voor Andorid telefoons en tablets: klik hier 
    • Voor IOS (apple): klik hier 
  • Maak een telegram account aan, hiervoor kunt u de instructies op het scherm volgen.
  • Klik op onderstaande om aan de betreffende Dogsports.nl Telegram-groep te worden toegevoegd: 
  • Klik nu op Join